Upcoming concert :

"Spring Concert"

 

 

Program:

Overture " Spring" by Nguyen Phuc Linh

Concerto No.3  for Violin and Orchestra by W.A Mozart

Symphony No.7 L.v.Beethoven

20:00

April 5thth 2020

Saigon Opera House, 7 Lam son Square

D1. HCMC

                            "Hoà nhạc Mùa Xuân"                
                         20:00 

Ngày 5 Tháng 4, 2020
Tại nhà hát lớn thành phố
07 Công truờng Lam sơn. Q1

TP.HCM

2019 Season
Saigon Philharmonic Orchestra
Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh 112 Nguyễn Du, Quận 1. Tp.HCM 

Email: info@saigonphilharmonicorchestra.com

Phone: (84 8) 38 225 841  -  Fax: (84 8) 38 220 916

  • YouTube

Copyright 2017 SPO.,CO.LTD * All Rights Reserved

112 Nguyen Du Street, District 1. Ho Chi Minh city - Viet Nam