Saigon Philharmonic Orchestra
Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh 112 Nguyễn Du, Quận 1. Tp.HCM 

Email: info@saigonphilharmonicorchestra.com

Phone: (84 8) 38 225 841  -  Fax: (84 8) 38 220 916

  • YouTube

Copyright 2017 SPO.,CO.LTD * All Rights Reserved

112 Nguyen Du Street, District 1. Ho Chi Minh city - Viet Nam