Trung tâm tổ chức biểu diễn - Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh

 

  • TS.Bùi Thiên Hoàng Quân, Director - Giám đốc

  •  Ths. Khúc Minh Đạo

  • NS. Phan Quốc Anh, Hậu cần, Thư viện - Stage manager, Librarian 

  • Nguyễn Khánh Phước, Hậu đài - Stage

Amberstone Media

 

  • Bùi Huệ Chi, General Manager - Quản lý

  • Nguyễn Hoàng Thiện, Visual Arts - Hình ảnh

  • Trần Thảo, Orchestra Co-Odinator - Trợ lý dàn nhạc

  • Thiên Phúc, Artist Co-Odinator


Asia Music & Performing Arts Education

 

  • Phạm Doãn Hà My, Executive Director

Saigon Philharmonic Orchestra
Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh 112 Nguyễn Du, Quận 1. Tp.HCM 

Email: info@saigonphilharmonicorchestra.com

Phone: (84 8) 38 225 841  -  Fax: (84 8) 38 220 916

  • YouTube

Copyright 2017 SPO.,CO.LTD * All Rights Reserved

112 Nguyen Du Street, District 1. Ho Chi Minh city - Viet Nam